SuperSafeTM shopping
SuperFair.Shop badge
PZB Gear pump, type XP-4D 43, clockwise rotation, ISO

PZB Gear pump, type XP-4D 43, clockwise rotation, ISO

  • PZB Gear pump , type XP-4D 43, displacement 43,0 cm3/rev. , with clockwise rotation¹and flange type - ISO 14:1982 (DIN 5462).
Regular price / item
of
14 days for easy returns
This product is not available in a stationary store
Safe shopping
Free delivery to parcel machinesMore information
Smile - deliveries from online stores when ordered from €11.53 are for free.
You buy and delivery is free!
deliveries from online stores are free when you order €11.53 are for free.
Free delivery includes parcel delivery to a parcel machine
Product sold out
You will receive an email notification from us when the product is available again.
Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Contact details entered above are not used to send newsletters or other advertisements. When you sign up to be notified, you hereby agree to receive only a one-time notification of a product re-availability.

Gear pump PZB, type XP-4D 43, displacement 43,0 cm3/rev. , with clockwise rotation¹ and flange type - ISO 14:1982 (DIN 5462)..

 

DETAILS

 

NIE WIESZ JAKI JEST KIERUNEK OBROTÓW TWOJEJ POMPY? SPRAWDŹ TUTAJ

Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym PZB, typ XP-4D 43, o wydajności przepływu 43,0 l/min (przy 1000 obr./min), o prawoskrętnym kierunku obrotów¹, z czopem wału wg normy ISO 14:1982 (DIN 5462).

DANE PODSTAWOWE

Geometryczna objętość robocza 43,0 cm3/obr.
Wydajność przepływu (przy 1000 obr./min) 43,0 l/min
Maksymalne ciśnienie pracy (ciągłe) 280 bar
Kierunek obrotów¹ prawoskrętny
Maksymalna prędkość obrotowa (ciągła) 2500 obr./min
Minimalna prędkość obrotowa
450 obr./min
Czop wału napędowego

B8×32×35 ISO 14:1982 (DIN 5462)

Kołnierz montażowy wg normy ISO 7653:1985
Typowe zastosowanie samochody ciężarowe
Kraj pochodzenia Włochy
Strona internetowa producenta www.pzbitaly.com

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Moment obrotowy (przy maksymalnym ciśnieniu)
Masa własna 11,5 kg
Temperatura pracy oleju (zakres dopuszczalny)

-10÷80° C

Zalecana lepkość oleju² 12÷100 cSt
Długość osiowa po zamontowaniu 187 mm
Przekrój poprzeczny 116×? mm
Przyłącze ssawne gwint wewnętrzny G 1" (wg BSPP³)
Przyłącze tłoczne gwint wewnętrzny G 1" (wg BSPP³)

  1. Kierunek obrotów określa się patrząc na pompę od strony czopa wału. Kierunek prawoskrętny – zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek zegara, kierunek lewoskrętny – przeciwny do kierunku obrotu wskazówek zegara. Uruchomienie pompy przy niewłaściwym kierunku obrotów może spowodować jej uszkodzenie.
  2. Pompa nie jest przystosowana do pracy przy zastosowaniu emulsji olejowo-wodnych (HFA, HFB, HFC) i syntetycznych cieczy hydraulicznych niebędących olejami (HFD) – wg V Raportu Europejskiej Komisji Bezpieczeństwa Górniczego.
  3. British Standard Pipe Parallel Brytyjski Standard Rurowy Równoległy, calowy gwint walcowy, jeden z gwintów rurowych Whitwortha (BSP) oznaczany literą G.

Uwaga: Podane powyżej parametry techniczno-ruchowe produktu mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel i administrator sklepu internetowego hydromech.eu nie ponoszą odpowiedzialności za ich zgodność z parametrami produktu dostarczanego przez producenta. Dane źródłowe zostały zamieszczone w broszurze producenta, którą można pobrać z zakładki "Do pobrania" (poniżej).

"2">  Displacement 43,0 cm3/rev.
 Flow rate (at 1000 rev./min) 43,0 l/min
 Max operating pressure 280 bar
 Rotation¹ clockwise 
 Max continuous speed 2500 rev./min
 Min intermittent speed
450 rev./min 
 Shaft specification B8×32×36 ISO 14:1982 (DIN 5462) 
 Flange type ISO 7653:1985 
 Typical applications trucks 
 Country of origin Italy   Manufacturer Website www.pzbitaly.com

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

 Weight 11,5 kg
 Fluid temperature -10÷80° C
 Recommendet oil viscosity² 12÷100 cSt
 The axial length 187 mm
 Cross-section  
 Inlet G 1" (by BSPP³)
 Outlet 1" (by BSPP³)  

 

  1. Direction of rotation is reconized by looking at the shaft side of the pump. Starting the pump with the wrong direction may lead to damaging the pump
  2. The pump is not designed to work using oil-water emulsions (HFA, HFB, HFC) and synthetic hydraulic fluids other than oil (HFD) - by the Report of the European Commission Security Mining.
  3. British Standard Pipe Parallel thread - (BSPP; originally also known as British Standard Pipe Fitting thread/BSPF and British Standard Pipe Mechanical thread/BSPM), which have a constant diameter; denoted by the letter G. 

 

Attention: The above technical parameters of the product are informative. The owner and administrator of an online store hydromech.eu are not responsible for their compliance with the parameters of the product supplied by the manufacturer. The source data are included in the manufacturer's brochure which can be downloaded from the "Download" bar (below).

To download
Brand
Do you need help? Do you have any questions?Ask a question and we'll respond promptly, publishing the most interesting questions and answers for others.
Ask a question
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with the privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
pixel