Reklamacje i zwroty

 

Nasze towary objęte są okresem gwarancji – 12 miesięcy.

Przysługuje im również prawo zwrotu z tytułu rękojmi .

Jako konsument (zgodnie z Art. 221. Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji oraz wypełnij formularz odstąpienia od umowy. Nadamy Ci numer zwrotu, który musisz umieścić w widocznym miejscu na paczce. Formularz umieść w paczce. Jeśli wybrałeś przesyłkę Inpost i masz możliwość zwrotu automatycznego, możesz zrobić to bezpośrednio na naszej stronie. Zostaniemy poinformowani o Twojej decyzji.   Zwracany produkt musi być nieużywany, oryginalnie zapakowany. Wszelkie ślady świadczące o użytkowaniu będą automatycznie kwalifikowały taki zwrot jako nieważny. Do zwracanego towaru musi zostać dołączony oryginał paragonu.

 

Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest faktura VAT, karta gwarancyjna lub pismo reklamacyjne dokumentujące powód reklamacji. Konsument (zgodnie z Art. 221. Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że towar nie jest uszkodzony i nie nosi śladów użytkowania. Koszt przesyłki pokrywa klient.

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po przedstawieniu spisanego protokołu reklamacyjnego potwierdzonego przez kuriera.

GWARANCJA

1. Poniższe warunki gwarancji obowiązują dla wszystkich towarów sprzedanych przez Hewea  sp.  z  o.o.,  do których nie została załączona indywidualna karta gwarancyjna.

2. Gwarant zapewnia sprawne działanie przedmiotu gwarancji przez okres 12 miesięcy, tylko przy użytkowaniu go zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji.  W przypadku kiedy przedmiot gwarancji ze względu na swoją specyfikę nie posiada instrukcji obsługi, gwarancja 12 miesięcy ma zastosowanie w przypadku jego użycia zgodnie z przeznaczeniem i parametrami technicznymi.

3. W okresie gwarancji użytkownik ma prawo do bezpłatnego usuwania wad powstałych z winy producenta.

4. Użytkownik zobowiązany jest:

• dokładnie zbadać stan techniczny urządzenia podczas odbioru od Gwaranta,

• użytkować przedmiot gwarancji zgodnie z jego parametrami technicznymi, przeznaczeniem i instrukcją obsługi dołączoną do zakupionego urządzenia,

• dokonywać systematycznych przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do przedmiotu gwarancji, lub jeśli nie określono w instrukcji obsługi, zgodnie z załącznikiem 1 niniejszych warunków gwarancji,

• dokonywać przeglądów gwarancyjnych w autoryzowanych punktach serwisowych,

• w przypadku ujawnienia wady przedmiotu gwarancji, które ma miejsce w okresie gwarancyjnym, bezzwłocznie zgłosić ten fakt Gwarantowi.

5. Kwalifikacji uszkodzenia dokonuje Gwarant.

6. Naprawy gwarancyjne dokonywane są w siedzibie Gwaranta lub w miejscu przez niego wskazanym.  Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć sprzęt i odebrać go we własnym zakresie.

7. Dostarczony do kwalifikacji lub naprawy przedmiot gwarancyjny powinien być czysty.

8. Wnioski o czynności gwarancyjne będą rozpatrywane jedynie po przedstawieniu dowodu zakupu danego towaru.

9. Okres obowiązywania gwarancji jest przedłużany o niezbędny czas potrzebny na dokonanie naprawy.

10. Utrata gwarancji następuje, gdy:

• przedmiot gwarancji nie jest ( lub nie był) eksploatowany zgodnie ze swoją instrukcją obsługi,

• nie były przestrzegane warunki pracy przedmiotu gwarancji określone w jego instrukcji użytkowania,

• zostały naruszone jakiekolwiek plomby na zaworach bezpieczeństwa przez osoby nieupoważnione,

• użytkownik dokonywał lub dokonał przeróbek przedmiotu gwarancji bez pisemnej zgody Gwaranta,

• nie były użyte oryginalne części zamienne,

• wymiany części, naprawy i przeglądy gwarancyjne, były  dokonane  przez  punkt  serwisowy  nieposiadający autoryzacji Gwaranta lub przez osoby, które nie posiadają ku temu odpowiednich uprawnień,

• przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne nie były przeprowadzane w czasie zalecanym przez Gwaranta.

11. Po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego Gwarant zapewnia odpłatną obsługę serwisową lub wskaże punkty gdzie wspomniana obsługa zostanie wykonana.

12. Gwarancja nie obejmuje:

• uszkodzeń przedmiotu gwarancji powstałych: w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego składowania przed eksploatacją nieprawidłowego montażu, niewłaściwej konserwacji lub napraw dokonanych przez osoby do tego nieupoważnionych, klęsk żywiołowych, działań militarnych oraz zdarzeń losowych, za które nie odpowiada ani producent ani Gwarant,

• materiałów eksploatacyjnych wymienionych w załączniku nr 2,

• wykonania przeglądów konserwacyjnych,

• usunięcia uszkodzeń urządzenia powstałych z winy użytkownika. Lista stacji serwisowych (ASO HEWEA) autoryzowanych przez Gwaranta znajduje się na stronie internetowej: www.hewea.com, w zakładce Dział Techniczny.

Reklamację należy zgłaszać za pomocą protokołu reklamacyjnego: https://hewea.com/protokol-reklamacyjny/ lub na adres e-mail: reklamacje@hewea.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy

Załącznik nr 1

Niniejszy załącznik stanowi integralną część warunków gwarancji

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy i właściwej czystości cieczy należy spełnić następujące zalecenia:

1. Wszystkie czynności serwisowe należy dokonywać w punktach serwisowych autoryzowanych przez Gwaranta.

2. Pierwszy przegląd powinien być dokonany przed upływem 2 miesięcy.

3. Wymiany filtrów należy dokonać przed upływem 2 (lub po 50 godzinach pracy), 6, 12, miesięcy od daty przekazania urządzenia do eksploatacji; zalecana częstotliwość kolejnych wymian:, co 6 miesięcy.

4. Wymianę oleju należy dokonać przed upływem 6 miesięcy od daty przekazania urządzenia do eksploatacji; zalecane parametry oleju w układzie to HLP 32. Zalecana częstotliwość kolejnych wymian:, co 6 miesięcy.

5. Przeglądów gwarancyjnych dla: urządzeń hakowych, urządzeń bramowych należy dokonać przed upływem 2,6 i 12 miesięcy, 18, 24 i 36 (36 dla urządzeń posiadających 3-letnią gwarancję) od daty przekazania urządzenia do eksploatacji.

6. Przeglądów gwarancyjnych dla podestów ruchomych należy dokonać przed upływem 6, 12, 18 i 24 miesięcy, 18, 24 i 36 (36 dla urządzeń posiadających 3-letnią gwarancję) od daty przekazania urządzenia do eksploatacji.

7. Przeglądu gwarancyjnego dla elementów hydrauliki siłowej, zbiorników paliwa i oleju, siłowników należy dokonać przed upływem 12 miesięcy.

Załącznik nr 2

Niniejszy załącznik stanowi integralną część warunków gwarancji

Materiałami eksploatacyjnymi dla przedmiotu gwarancji są elementy podlegające naturalnemu  zużyciu  w  trakcie eksploatacji (oleje, smary, ślizgi, łożyska, wkłady filtrów, sworznie etc.). Jeśli przedmiotem gwarancji jest podest ruchomy, są to dodatkowo przyciski sterowania nożnego.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel